นพ.ไตร พรหมแสง

image

นพ.ไตร พรหมแสง จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้ศึกษาต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และผ่านการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์การกีฬา ได้รับประกาศนียบัตรเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผ่าตัดข้อไหล่และข้อเข่าผ่านกล้องจากราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย มีความชำนาญในการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าและเอ็นไหล่ขาด ดำรงตำแหน่งอาจารย์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อประจำ รพ.จุฬาลงกรณ์ และอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2563-2564 

ปัจจุบัน นพ.ไตร พรหมแสง ทำงานที่สถาบันกระดูกและข้อ รพ.ศิครินทร์ 

 

ตารางออกตรวจ

รพ. ศิครินทร์   (Tel. 02-366-9900 ต่อแผนกกระดูก)

วันอังคาร    8:00 - 16:00  

วันพุธ        8:00 - 19:00

วันพฤหัส     8:00 - 13:00  

วันศุกร์       8:00 - 16:00

วันเสาร์       8:00 - 16:00

วันอาทิตย์    8:00 - 13:00 

กรุณาโทรนัดหมายก่อนมาตรวจ

 

รพ.สุขุมวิท  นัดเฉพาะเคสที่ต้องการผ่าตัดเท่านั้น  (02-391-0011)


ประวัติการศึกษา


แพทยศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับ 2)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547

 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช ( Biomedical Engineering )

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553

 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์

แพทยสภา/ รพ.จุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2554

 

ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)

อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์/ รพ.จุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2557

 

Education


Medical School
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University (2005) 2nd Honor

 
Master Degree of Biomedical Engineering
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
 
Residency Training
Department of Orthopaedics, Chulalongkorn Hospital (2011)

Fellowship Training
Sports Medicine, Chulalongkorn Hospital (2014)

 

 การอบรมพิเศษ

Certificate of Attendance International Shoulder Advanced Course 

June 11th – 13th, 2015 – Annecy, France

 


ความชำนาญพิเศษ

ผ่าตัดส่องกล้องเอ็นไขว้หน้าขาด

ผ่าตัดส่องกล้องเย็บซ่อมหมอนรองเข่า

ผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่เพื่อการรักษาเส้นเอ็นไหล่ขาด

ผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่เพื่อการรักษาข้อไหล่หลุด

ผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่สลายพังผืดเพื่อการรักษาไหล่ติด


Line :  @doctortrai  

Facebook : สุขภาพ ข้อไหล่

Facebook : เอ็นไขว้หน้าผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ (Publication)

Stress analysis of a polyethylene acetabular component in the extreme flexion position – a finite element analysis.
Asian Biomedicine. 2013;7(6):881-884
Promsang T, Wilairatana V, Tangpornprasert P, Virulsri C, Itiravivong P.
ศึกษาการทำงานของข้อสะโพกเทียมในท่านั่งขัดสมาธิและนั่งยอง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 

Complications of medial patellofemoral ligament reconstruction for recurrent patellar dislocation.
Chula Med J. 2014 Jul-Aug Volume 58 No.4 (Literature review, Thai language)
Promsang T, Yuktanandana P.
บทความเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดเส้นเอ็น MPFL ในเข่าที่มีลูกสะบ้าหลุดซ้ำๆ

 
The Chula Knot: a new sliding locking knot with a special property.
Arthrosc Tech. 2014 Jul 21;3(4):e465-7.
Kuptniratsaikul S, Promsang T, Kongrukgreatiyos K.
คิดค้นการผูกปมไหมชนิดใหม่ เพื่อใช้ในการผ่าตัดส่องกล้องข้อ
 

Association between the Size of Humeral Head Cysts and the Extension of Rotator Cuff Tears.
The Thai Journal of Orthopaedic Surgery. Volume 38 Number 1-2 January-April 2014
Trai Promsang, Somsak Kuptniratsaikul, Kitiphong Kongrukgreatiyos, Monchaya Phaisinsomboon.
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างซีสต์ในกระดูกหัวไหล่กับเส้นเอ็นไหล่ขาดจากภาพ MRI

 
Hip arthroscopy in traumatic hip dislocation: Literature review and two case reports
The Thai Journal of Orthopaedic Surgery. Volume 38 Number 3-4 July-October 2014
Trai Promsang, Sittichoke Sukcharoenyingyoung, Somsak Kuptniratsaikul, Kitiphong Kongrukgreatiyos.
รายงานเคสผ่าตัดส่องกล้องข้อสะโพกเพื่อรักษาภาวะกระดูกอ่อนแตกจากอุบัติเหตุข้อสะโพกหลุด
 

Bone marrow-derived mesenchymal stem cells for the treatment of knee osteoarthritis: Literature review
The Thai Journal of Orthopaedic Surgery. Volume 39 Number 1-2. 2015 
Tulyapruek Tawonsawatruk, Trai Promsang, Paween Tangchiphisut, Pongsak Yuktanandana.
บทความเกี่ยวกับการรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยใช้ stem cell แบบต่างๆ
 

Biomechanical comparison of four sliding knots and three high-strength sutures: Loop security is much different between each combination
J Orthop Res. 2016 Oct;34(10):1804-1807.
Somsak Kuptniratsaikul, Pawin weerawit, Kitiphong Kongrukgreatiyos, Trai Promsang
ศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงของปมไหมที่ใช้ในการผ่าตัดส่องกล้อง
 

Arthroscopic decompression of spinoglenoid notch cyst and SLAP repair through a single working portal
Arthrosc Tech. 2018 Sep; 7(9): e963–e967.
Trai Promsang, Kitiphong Kongrukgreatiyos and Somsak Kuptniratsaikul
คิดค้นวิธีการผ่าตัดรักษาถุงน้ำในข้อไหล่กดทับเส้นประสาทโดยวิธีส่องกล้อง
 
 
Book Chapter
 
Blast Injury. ใน รัฐพลี ภาคอรรถ, กฤตยา กฤตยากีรณ, ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ, และพสุรเชษฐ์ สมร, บรรณาธิการ. Trauma Reviews (บทความทบทวนวิชาการ ด้านศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ), 81-103. กรุงเทพมหานคร : หจก.ภาพพิมพ์, 2556. ไตร พรหมแสง, ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ
บทความเกี่ยวกับผลกระทบจากแรงระเบิดต่อเนื้อเยื่อ การบาดเจ็บจากการโดนระเบิด
 
 
การดำเนินโรคของเส้นเอ็นไหล่ฉีกขาด. ใน สาธิต เที่ยงวิทยาพรและธไนนิธย์ โชตนภูติ. บรรณาธิการ ออร์โธปิดิกส์วิวัฒน์ 3, 146-148. สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล, ไตร พรหมแสง
บทความเกี่ยวกับการดำเนินโรคของเส้นเอ็นไหล่ฉีกขาด บรรจุอยู่ในตำราสำหรับแพทย์ออร์โธปิดิกส์
 
 
Arthroscopic capsular release for adhesive capsulitis. ใน ไตร พรหมแสง. บรรณาธิการ ออร์โธปิดิกส์ปัญญาวัตร, 34-39. ไตร พรหมแสง, สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล
บทความเกี่ยวกับการรักษาโรคไหล่ติด โดยการผ่าตัดส่องกล้อง
 
 
 
งานบริหาร
 
กรรมการบริหารอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา 2560 - 2561    หัวหน้าฝ่ายวิจัย และหัวหน้าฝ่ายประเมินผล
กรรมการบริหารอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา 2562 - 2563    หัวหน้าฝ่ายบรรณาธิการ หัวหน้าฝ่ายประเมินผล และนายทะเบียน
กรรมการบริหารอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา 2564 - 2565    หัวหน้าฝ่ายบรรณาธิการ และ online learning material

บรรณาธิการหลักตำราออร์โธปิดิกส์ปัญญาวัตร เวชศาสตร์การกีฬา  (ตีพิมพ์ 2563)

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2562 - ปัจจุบัน)
 
 
 
งานบรรยายวิชาการและสอนเทคนิคการผ่าตัด (Lecture and Surgical Workshop)

2014
Chula Knot: a new sliding locking knot with retensioning ability
APOA travelling fellowship meeting at Chulalongkorn hospital
การผูกปมไหมเทคนิค Chula knot        

 
2015
Hip dislocation and role of hip arthroscopy
Annual academic meeting of Thai Orthopaedic Society for Sports Medicine (TOSSM 2015)
การรักษาข้อสะโพกหลุดด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง

Tips and tricks for rotator cuff repair
Annual academic meeting of Chulalongkorn University sports medicine
เทคนิคการผ่าตัดเย็บซ่อมเส้นเอ็นข้อไหล่
 
Frozen shoulder                            
RCOST official tutorial for orthopaedic board examination 2015
การวินิจฉัยและการรักษาโรคข้อไหล่ติด

Advanced shoulder surgery and specialized nursing care
For registration nurse, annual academic meeting at Nopparat Rajathanee hospital
การผ่าตัดข้อไหล่เทคนิคขั้นสูงและการดูแลเฉพาะทางหลังผ่าตัดข้อไหล่

Exercise for diabetic patients
For general public at Nopparat Rajathanee hospital
การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

Shoulder disease & frozen shoulder
For general public at Nopparat Rajathanee hospital
โรคของข้อไหล่และข้อไหล่ติด

 

2016
Frozen shoulder                            
RCOST official tutorial for orthopaedic board examination 2016
การวินิจฉัยและการรักษาโรคข้อไหล่ติด

 
Chula knot
For Latin American Society of Knee Arthroscopy and Sports Medicine (SLARD) travelling fellowship at King Chulalongkorn Memorial hospital
การผูกปมไหมเทคนิค Chula knot

 
Knee arthroscopy
For orthopaedic surgeon, MDCU congress 2016 at King Chulalongkorn Memorial hospital
การผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า

 
Instructor for Knee cadaveric arthroscopic workshop
For orthopaedic surgeon, TOSSM knee cadaveric workshop 2016 at Khon Khaen University
สอนการผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า
 

Invited instructor for arthroscopic surgery at Chulalongkorn hospital,  1 May – 30 September 2016
แพทย์ช่วยสอนการผ่าตัดส่องกล้อง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

 

2017
Update in hip dislocation and Hip arthroscopy
For registration nurse and doctors, Sports Sunjorn 2017 at Thong Tarin hotel, Surin province
 การรักษาข้อสะโพกหลุดด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง

Evidence-based rationale for meniscus repair
Sports Medicine Intensive day 2017 at King Chulalongkorn Memorial hospital
การผ่าตัดส่องกล้องเย็บซ่อมหมอนรองเข่า

Anterior shoulder instability
RCOST official tutorial for orthopaedic board examination 2017
การวินิจฉัยและการรักษาข้อไหล่หลุดซ้ำทางด้านหน้า

 Meniscus root repair
 Annual academic meeting of Chulalongkorn University sports medicine
 การผ่าตัดส่องกล้องเย็บซ่อมจุดเกาะหมอนรองเข่า

Basic set up in hip arthroscopy
Annual academic meeting of Thai Orthopaedic Society for Sports Medicine (TOSSM 2015)
การผ่าตัดส่องกล้องข้อสะโพก

Evidences base for treatment of MCL injury in multi-ligament knee injury
Annual academic meeting of Thai Orthopaedic Society for Sports Medicine (TOSSM 2015)
การรักษาเส้นเอ็น MCL ขาดในเข่าที่ได้รับการบาดเจ็บรุนแรง

Instructor for Shoulder cadaveric arthroscopy workshop
For orthopaedic surgeon, TOSSM knee cadaveric workshop 2017 at Khon Khaen University
สอนการผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่
 
Fracture proximal humerus, Fix or Replace
Academic meeting of Royal College of Orthopaedic surgeons of Thailand (RCOST 2017)
การรักษากระดูกหัวไหล่หักโดยการผ่าตัดดามโลหะและการเปลี่ยนข้อไหล่เทียม
 
Instructor for ultrasound guide shoulder/knee injection workshop
For orthopaedic surgeon and PM&R physician at King Chulalongkorn Memorial hospital
สอนการทำอัลตร้าซาวน์เพื่อฉีดยาเข้าข้อไหล่และข้อเข่า

 

2018
Instructor for Knee and shoulder cadaveric arthroscopy workshop
Lecture topics: 1. Arthroscopic examination of the shoulder2. Rotator cuff repair
3. Arthroscopic knee examination
For residents and sports medicine fellows at King Chulalongkorn Memorial hospital
สอนการผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่และข้อเข่า

Positioning for rotator cuff repair
For orthopaedic surgeon, Sports Medicine Intensive day 2018 at Police general hospital
การจัดท่าผู้ป่วยเพื่อทำผ่าตัดเย็บซ่อมเส้นเอ็นไหล่

MCL repair and advancement
For orthopaedic surgeon, Sports Medicine Intensive day 2018 at Police general hospital
การผ่าตัดเส้นเอ็นเข่า MCL โดยการเย็บซ่อม

Instructor for Reverse shoulder arthroplasty cadaveric workshop
Lecture topic: RSA Tips and pitfalls
For orthopaedic surgeons at Phramongkutklao Hospital (1st RSA cadaveric workshop in Thailand)
สอนการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เทียมแบบกลับด้าน
 
Instructor for Advanced Shoulder Cadaveric Workshop
For orthopaedic surgeon, TOSSM knee cadaveric workshop 2018 at Prince of Songkle University
สอนผ่าตัดส่องกล้องไหล่
 
 
2019
Arthroscopic examination of the shoulder
Instructor for Arthroscopic shoulder/knee surgery workshop for residents and fellows at Chulalongkorn hospital
สอนผ่าตัดส่องกล้องไหล่
 
Tip and trick for reduction and fixation of PHF
Instructor for reverse shoulder arthroplasty
The 2nd Complex Shoulder Surgery Cadaveric Course 2019
The Reverse for Fracture
For orthopaedic surgeons at Phramongkutklao Hospital
สอนการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เทียมแบบกลับด้าน
 
 
Hip anatomy for hip arthroscopist
Annual academic meeting of Thai Orthopaedic Society for Sports Medicine (TOSSM 2020)
กายวิภาคสำหรับการผ่าตัดส่องกล้องข้อสะโพก
 
Hip portals and related structures
Annual academic meeting of Thai Orthopaedic Society for Sports Medicine (TOSSM 2020)
การเปิดแผลผ่าตัดส่องกล้องข้อสะโพกและโครงสร้างรอบๆ
 
Instructor for advanced Knee cadaveric arthroscopy workshop
For orthopaedic surgeon, TOSSM knee cadaveric workshop 2019 at Prince Songkla university
สอนการผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า
 
 
2020
Fixation technique in PCL avulsion
For orthopaedic surgeon, Sports Medicine Intensive day 2020 at Bhumibol hospital
การผ่าตัดเอ็นไขว้หลัง
 
Instructor for Knee cadaveric arthroscopy workshop
For orthopaedic surgeon, TOSSM knee cadaveric workshop 2020 at Chulalongkorn Hospital
สอนการผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่
 
Arthroscopic ACL reconstruction with Hamstring graft - surgery and rehabilitation
For orthopaedic surgeon, MDCU online congress 2020 at King Chulalongkorn Memorial hospital
การรักษาเอ็นไขว้หน้าขาดโดยการใช้เอ็นแฮมสตริง
 
Do we need to cut the distal  biceps segment after using it as a local graft
TOSSM webinar (shoulder) - Rotator cuff repair using biceps augmentation
การผ่าตัดเย็บซ่อมเอ็นหมุนไหล่โดยใช้เอ็นไบเซ็ปเสริมความแข็งแรง
 
Best treatment options for long head biceps and labral injury
Annual academic meeting of Thai Orthopaedic Society for Sports Medicine (TOSSM 2020)
การผ่าตัดรักษาหมอนรองข้อไหล่ร่วมกับเอ็นไบเซปฉีกขาด
 
 
 
 
 
 
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้