นพ.ไตร พรหมแสง

image

นพ.ไตร พรหมแสง จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้ศึกษาต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และผ่านการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์การกีฬา ได้รับประกาศนียบัตรเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผ่าตัดข้อไหล่และข้อเข่าผ่านกล้องจากราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย มีความชำนาญและประสบการณ์สูงในการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าและเอ็นไหล่ขาด ปัจจุบันทำงานเป็นศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ประจำ รพ.ศิครินทร์ กรุงเทพ และเป็นวิทยากรสอนการผ่าตัดของราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

 
ประวัติการศึกษา


แพทยศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับ 2)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547


Medical School
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University (2005) 2nd Honor            

 

 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช ( Biomedical Engineering )

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
 
Master Degree of Biomedical Engineering
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
 
 
 
 
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์

แพทยสภา/ รพ.จุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2554


Residency Training
Department of Orthopaedics, Chulalongkorn Hospital (2011)

 

 

ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)

อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์/ รพ.จุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2557


Fellowship Training
Sports Medicine, Chulalongkorn Hospital (2014)


 


ประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมการผ่าตัดข้อไหล่ ที่ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. 2558

Certificate of Attendance International Shoulder Advanced Course 

June 11th – 13th, 2015 – Annecy, France

 


ความชำนาญพิเศษ

ผ่าตัดส่องกล้องเอ็นไขว้หน้าขาดและเย็บซ่อมหมอนรองกระดูก​เข่า 
ผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่เพื่อการรักษาเส้นเอ็นไหล่ขาด
ผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่เพื่อการรักษาข้อไหล่หลุด

ตารางออกตรวจ
วันจันทร์                    หยุด
วันอังคาร           8:00 - 17:00
วันพุธ               8:00 - 16:00
วันพฤหัส           8:00 - 16:00
วันศุกร์              8:00 - 17:00
วันเสาร์             8:00 - 16:00
วันอาทิตย์          8:00 - 12:00

กรุณาโทรนัดหมายก่อนมาตรวจ

รพ.ศิครินทร์ 02 366 9900 (ต่อแผนกกระดูกและข้อ)


ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์

Stress analysis of a polyethylene acetabular component in the extreme flexion position – a finite element analysis.
Asian Biomedicine. 2013;7(6):881-884
Promsang T, Wilairatana V, Tangpornprasert P, Virulsri C, Itiravivong P.
- ศึกษาการทำงานของข้อสะโพกเทียมในท่านั่งขัดสมาธิและนั่งยอง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 

Blast Injury. ใน รัฐพลี ภาคอรรถ, กฤตยา กฤตยากีรณ, ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ, และพสุรเชษฐ์ สมร, บรรณาธิการ. Trauma Reviews (บทความทบทวนวิชาการ ด้านศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ), 81-103. กรุงเทพมหานคร : หจก.ภาพพิมพ์, 2556. ไตร พรหมแสง, ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ
 - บทความเกี่ยวกับผลกระทบจากแรงระเบิดต่อเนื้อเยื่อ การบาดเจ็บจากการโดนระเบิด
 

Complications of medial patellofemoral ligament reconstruction for recurrent patellar dislocation.
Chula Med J. 2014 Jul-Aug Volume 58 No.4 (Literature review, Thai language)
Promsang T, Yuktanandana P.
- บทความเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดเส้นเอ็น MPFL ในเข่าที่มีลูกสะบ้าหลุดซ้ำๆ

 
The Chula Knot: a new sliding locking knot with a special property.
Arthrosc Tech. 2014 Jul 21;3(4):e465-7.
Kuptniratsaikul S, Promsang T, Kongrukgreatiyos K.
- คิดค้นการผูกปมไหมชนิดใหม่ เพื่อใช้ในการผ่าตัดส่องกล้องข้อ
 

Association between the Size of Humeral Head Cysts and the Extension of Rotator Cuff Tears.
The Thai Journal of Orthopaedic Surgery. Volume 38 Number 1-2 January-April 2014
Trai Promsang, Somsak Kuptniratsaikul, Kitiphong Kongrukgreatiyos, Monchaya Phaisinsomboon.
-  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างซีสต์ในกระดูกหัวไหล่กับเส้นเอ็นไหล่ขาดจากภาพ MRI

 
Hip arthroscopy in traumatic hip dislocation: Literature review and two case reports
The Thai Journal of Orthopaedic Surgery. Volume 38 Number 3-4 July-October 2014
Trai Promsang, Sittichoke Sukcharoenyingyoung, Somsak Kuptniratsaikul, Kitiphong Kongrukgreatiyos.
- รายงานเคสผ่าตัดส่องกล้องข้อสะโพกเพื่อรักษาภาวะกระดูกอ่อนแตกจากอุบัติเหตุข้อสะโพกหลุด
 

Bone marrow-derived mesenchymal stem cells for the treatment of knee osteoarthritis: Literature review
The Thai Journal of Orthopaedic Surgery. Volume 39 Number 1-2. 2015 
Tulyapruek Tawonsawatruk, Trai Promsang, Paween Tangchiphisut, Pongsak Yuktanandana.
- บทความเกี่ยวกับการรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยใช้ stem cell แบบต่างๆ
 

Biomechanical comparison of four sliding knots and three high-strength sutures: Loop security is much different between each combination
J Orthop Res. 2016 Oct;34(10):1804-1807.
Somsak Kuptniratsaikul, Pawin weerawit, Kitiphong Kongrukgreatiyos, Trai Promsang
- ศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงของปมไหมที่ใช้ในการผ่าตัดส่องกล้อง
 

การดำเนินโรคของเส้นเอ็นไหล่ฉีกขาด. ใน สาธิต เที่ยงวิทยาพรและธไนนิธย์ โชตนภูติ. บรรณาธิการ ออร์โธปิดิกส์วิวัฒน์ 3, 146-148. สมศักดิ์ คุปต์นิรัตศัยกุล, ไตร พรหมแสง
- บทความเกี่ยวกับการดำเนินโรคของเส้นเอ็นไหล่ฉีกขาด บรรจุอยู่ในตำราสำหรับแพทย์ออร์โธปิดิกส์
 
Powered by MakeWebEasy.com